Splash

Goed opgeruimd

Ik begeleid en ondersteun het proces om ruimte te creëren in uw directe omgeving. Gezamenlijk gaan we aan de slag om orde en overzichtelijkheid te verwezenlijken.
Wilt u meer van mij en mijn diensten weten? Klik dan hier.

Procedurebegeleiding en/of Procescoördinatie
(ruimtelijke ordening)

Ik ben voor korte perioden in te huren door gemeente of adviesbureau om procedures op het gebied van ruimtelijke ordening te begeleiden.
Wilt u meer van mij en mijn diensten weten? Klik dan hier.